หมี่สะปำ คุณยายเจียร (ร้านของฝาก)

เกาะแก้ว
56/8 ถนน เทพกระษัตรี ตำบล เกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
ร้านของฝาก ตั้งอยู่ที่ร้านอาหารหมี่สะปำคุณยายเจียรชื่อดังของเมืองภูเก็ต packaging ดูดีทันสมัย
No items found.
More Photos
No items found.

ร้านอื่นๆที่แนะนำ