เค่งติ้น

เมืองเก่า-นครภูเก็ต
342, 344 ถนน ภูเก็ต Taladyai, อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
Heading
ร้านขายของฝากพื้นเมืองที่ก่อตั้งมานาน ตัวร้านยังคงกลิ่นอายอดีตอยู่ แนะนำ ขนมเต้าส้อ
No items found.
More Photos
No items found.

ร้านอื่นๆที่แนะนำ