Community 88 Selection

Signature of Phuket และ ประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทย สนับสนุนสินค้าคุณภาพทั่วไทย

คือสินค้า Top 88 ชิ้นเท่านั้นที่ผ่านการคัดเลือกจากทีมงาน
เชียงใหม่
ย่าม SABA
฿ 3,000 
กรุงทพฯ
หมวกแคป
฿ 900