พิพิธภัณฑ์วัดพระทอง

เทพกระษัตรี
หมู่ที่ 7 บ้านนาใน เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต
No items found.
ศิลปวัตถุประเภทต่างๆ กว่า 1,000 ชิ้น เช่น เครื่องถ้วย เครื่องเล่นแผ่นเสียงโบราณ เตียงจีน เสื้อกันฝนของชาวเหมืองแร่ เรียกว่า จังชุ้ย รองเท้าตีนตกหรือรองเท้าชาวจีนขนาดเล็ก รองเท้าเศรษฐีนี เงินสมัยต่างๆ ปืนใหญ่ครั้งศึกถลาง และเครื่องใช้พื้นบ้านอื่นๆ
No items found.
More Photos
No items found.

สถานที่อื่นๆที่แนะนำ