พิพิธภัณฑ์โรงแรมถาวร

เมืองเก่า-นครภูเก็ต
74 รัษฎา ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
No items found.
ชมภาพถ่ายเก่าสมัยบรรพบุรุษของตระกูลถาวรว่องวงศ์ ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เครื่องประดับศีรษะแบบจีนของคู่บ่าวสาวในพิธีมงคลสมรสตามประเพณีฮกเกี้ยน รองเท้าลูกปัดของสตรีผู้ดีจีน ไปจนถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ตระกูลเคยดำเนินกิจกรรม
No items found.
More Photos
No items found.

สถานที่อื่นๆที่แนะนำ