อนุสรณ์สถานถลางชนะศึก (โคกชนะพม่า)

เทพกระษัตรี
อนุสรณ์สถานถลางชนะศึก ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
No items found.
ภูเก็ต ถือเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองภูเก็ตชีวประวัติของท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร สองวีรสตรีเมืองถลาง ได้มีการบันทึก และเล่าสืบต่อกันมา ในสมัยตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ระหว่างทัพของท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร ที่นำบรรพชนผู้กล้าออกมาร่วมกันปกป้องเมืองถลางจากทัพพม่า จนได้รับชัยชนะไว้ให้อนุชนรุ่นหลังสืบมาจนถึงทุกวันนี้ พื้นที่สมรภูมิสงครามนี้ในอดีตคนภูเก็ตเรียกกันว่า โคกชนะพม่า บ้างก็เรียกว่า ทุ่งถลางชนะศึก แต่ต่อมาจังหวัดได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “อนุสรณ์สถานเมืองถลาง”
No items found.
More Photos
No items found.

สถานที่อื่นๆที่แนะนำ