พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว

เมืองเก่า-นครภูเก็ต
28 ถ.กระบี่ ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
No items found.
จากอดีตโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ตสู่การเป้นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนภูเก็ต ภายในอาคารที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบ ชิโน-โปรตุกีส ที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2477 ชั้นล่างมีซุ่มโค้งเตี้ยขนาดใหญ่ 3 ซุ้ม พร้อมเสากลมรับโค้งผนังอาคารเซาะร่องขนาดใหญ่ ชั้นบนมีหน้าต่าง 3 ซุ้ม กรอบหน้าต่างด้านบนเป็นจั่วโรมัน บนหน้าจั่วอาคารมีปูนปั้นรูปค้างคาวแดง ซึ่งสื่อความหมายถึงการรู้หนังสือคือโชคอันยิ่งใหญ่เป็นการส่งสารให้เห็นถึงความสำคัญไม่ใช่เพียงแค่มอบการศึกษาแต่ต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและปรัชญาในการดำเนินชีวิตให้แก่ลูกหลานรุ่นต่อๆไปด้วย พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวนั้นถูกปรับปรุงและตกแต่งอย่างร่วมสมัยแบ่งเป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการเรื่องราวได้น่าสนใตทำให้ได้เพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้ ตั้งแต่ความเป็นมาของชาวจีนที่เข้ามาแสวงโขคในภูเก็ต การสานสัมพันธ์กับผู้คนในท้องถิ่น วัฒนธรรมการแต่งกาย วัฒนธรรมอาหารการกิน ฯลฯ เรียกได้ว่าหากมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวนั้นเป็นอันดับแรกก่อนออกเดินทางท่องเที่ยวย้อนรอยวัฒนธรรมภูเก็ต จะทำให้เข้าใจเรื่องราวและสนุกสนานกับการเรียนรู้ภูเก็ตแบบลึกซึ้งยิ่งขึ้น
No items found.
More Photos
No items found.

สถานที่อื่นๆที่แนะนำ