บ้านพระยาวิชิตสงคราม (เป็นซากกำแพง)

ศรีสุนทร
หมู่ 3 บ้านท่าเรือ ถนนถลาง-ภูเก็ต ถลาง, ภูเก็ต
No items found.
ขอบเขตภายนอกเป็นกำแพงอิฐล้อมรอบ ด้านบนสุดของกำแพงเป็นรูปในเสมา ตลอดแนวกำแพงภายนอกระหว่างกึ่งกลางของแต่ละด้านมีป้อมยามรักษาการณ์ โดยมีประตูทางเข้าป้อมอยู่ภายใน ส่วนด้านในของกำแพงแต่ละมุมสร้างเป็นที่พักของทหารยาม คนรับใช้ และเป็นที่เก็บของปัจจุบันคงเหลือแต่ซากบ้านพระยาวิชิตสงครามให้เห็น ตรงด้านหลังมีสระน้ำ ด้านข้างสระทำทางระบายน้ำล้นไหลผ่านเข้า-ออก โดยทำประตูระบายน้ำตามแนวกำแพง ส่วนตัวบ้านสร้างไวไกล้กับบริเวณสระน้ำตัวบ้านสร้างเป็นเรือนไม้ ส่วนรูปทรงสันนิษฐานว่าเป็นแบบบ้านไทยมุสลิม ปัจจุบันไม่เห็นซากของตัวบ้านแล้ว
No items found.
More Photos
No items found.

สถานที่อื่นๆที่แนะนำ