บ้านพระพิทักษ์ชินประชา

เมืองเก่า-นครภูเก็ต
96 ถ.กระบี่ ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
No items found.
ตึกสูงทรงโบราณอันโอ่อ่าที่ตั้งอยู่ท่ามกลางแมกไม้เขียวขจีใกล้แยกถนนกระบี่ติดกับถนนสตูลคือบ้านสุดคลาสสิกอีกหลังหนึ่งของตระกูล ตัณฑวณิช ที่สร้างขึ้นโดยพระพิทักษ์ชินประชา (ตันม่าเสียง) โดยบ้านประพิทักษ์ชินประชา นั้นถูกสร้างขึ้นภายหลัง บ้านชินประชา ถือว่าเป็นอั่งหม่อหลาวที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในภูเก็ต ปัจจุบันได้ปรับปรุงตกแต่งใหม่เปิดเป็นร้านอาหารไทยชื่อดัง Blue Elephant Phuket
No items found.
More Photos
No items found.

สถานที่อื่นๆที่แนะนำ