ภูเก็ต ทริกอาย มิวเซียม

เมืองเก่า-นครภูเก็ต
เลขที่ 130/ 1 ถนนพังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
No items found.
ภายในพิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ ภูเก็ต ทริกอาย มิวเซียม (Phuket Trickeye Museum) ภายในพิพิภัณฑ์แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ชั้น แสดงภาพ 3 มิติกว่า 100 ภาพ ซึ่งถูกรังสรรค์ผ่านปลายพู่กันจากศิลปินเกาหลีร่วม 14 ชีวิต
No items found.
More Photos
No items found.

สถานที่อื่นๆที่แนะนำ