Phuket Street Art

เมืองเก่า-นครภูเก็ต
ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
No items found.
ในเมืองภูเก็ตช่วงนี้คงได้เห็นสีสันใหม่ๆ ของภาพบนผนังตึกแถบเมืองเก่า หลังจากนั้นไม่นาน “ภูเก็ต" ก็ได้รับการคัดเลือกจาก UNESCO เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ กลุ่มลูกหลานภูเก็ตภายใต้ชื่อ So Phuket จึงได้จัดทำโครงการ F.A.T Phuket (Foot Art Old Town) โดยเชิญศิลปินด้าน Street Art ทั้งไทยและต่างชาติมาร่วมกันวาดภาพบนผนังในเขตเมืองภูเก็ตจำนวน 12 ภาพเพื่อบอกเล่าความผูกพันของวิถีชีวิตคนภูเก็ตกับอาหาร
No items found.
More Photos
No items found.

สถานที่อื่นๆที่แนะนำ