ศูนย์บริการวิชาการด้านพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตภูเก็ต

เทพกระษัตรี
หมู่ 9 None เทพกระษัตรี เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 83110
No items found.
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นสถานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตยางพาราครบวงจร รวมถึงข้อมูลด้านสมุนไพรจากสวนป่าสมุนไพรไทย
No items found.
More Photos
No items found.

สถานที่อื่นๆที่แนะนำ