ย่านเมืองเก่าภูเก็ต

เมืองเก่า-นครภูเก็ต
ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
No items found.
อาณาเขตเมืองของภูเก็ตยังคงสะท้อนให้เห็นภาพความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจตั้งแต่ยุคอดีตที่ก่อเกิดเศรษฐีเหมืองแร่นับไม่ถ้วน แม้จะมีอาคารสมัยใหม่ที่สร้างขึ้นตามความเจริญของยุคสมัยแต่ขณะเดียวกันก็ยังมีถนนอีกหลายสายที่คงอนุรักษ์ตึกเก่าสวยเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโน-โปรตุกีส ซึ่งได้รบความนิยมมากในยุคพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) สมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลภูเก็ตในขณะนั้น โดยผสมผสานรูปแบบการก่อสร้างและสถาปัตยกรรมแบบยุโรปกับจีนได้อย่างลงตัว อาคารก่ออิฐถือปูนประดับลวดลายที่ได้รับอิทธิพลจากยุคนีโอคลาสสิคและโรมันยุโรปแต่ขณะเดียวกันก็แฝงความเป็นจีน���กเกี้ยนไว้ บริเวณตึกแถวมีช่องทางเดินด้านหน้าซึ่งเป็นช่องซุ้มโค้งเชื่อมกันตลอดแนวเรียกว่า อาเขต หรือ หง่อคาขี่ เป็นเหมือนพื้นที่สาธารณะให้เดินกันสบายๆ จึงเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ภายในอาคารมักมีจะ ฉิ่มแจ้ หรือ บ่อน้ำบาดาลและเจาช่องให้อากาศถ่ายเทมีแสงแดดลอดผ่านส่องเข้าอาคารได้ ด้วยเหตุนี้เองย่านเมืองเก่าภูเก็ตจึงเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก
No items found.
More Photos
No items found.

สถานที่อื่นๆที่แนะนำ