ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน

วิชิต
51/127 หมู่ 8 ถนนศักดิเดชน์ วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
No items found.
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (Phuket Marine Biological Center : PMBC) ผู้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลและการอนุบาลเต่าทะเลเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ สถานที่อนุบาลลูกเต่าทะเลและศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของเต่าทะเล รวมทั้งโครงการช่วยเหลือเต่าทะเลบาดเจ็บและพิการในน่านน้ำอันดามัน ศูนย์วิจัยฯแห่งนี้สามารถฝึกให้เต่าทะเลกินอาหารเม็ดได้เป็นที่แรกในประเทศไทยจากผลงานการวิจัยของนักวิชาการที่จะช่วยให้เต่าทะเลได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์มากยิ่งขึ้น นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมบ่อเต่าบริเวณหน้าหาด รวมทั้งสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตได้ทุกวัน
No items found.
More Photos
No items found.

สถานที่อื่นๆที่แนะนำ