ภูเก็ต อาร์ต แกลลอรี่

เมืองเก่า-นครภูเก็ต
111 พังงา ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
No items found.
ภูเก็ต อาร์ต แกลลอรี่ เป็นอุทยานศิลปะ อยู่ในอาคารแบบชิโนโปรตุเกส ย่านอนุรักษ์เมืองเก่าถนนถลาง เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปะแบบหมุนเวียน โดยเน้นผลงานศิลปะที่มีความหลากหลาย เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพถ่าย ภาพพิมพ์ ศิลปะจัดวาง ศิลปการแสดง มัลติมีเดีย อาร์ต ฯลฯ ซึ่งมีเวทีแลกเปลี่ยน ความคิด ทัศนคติระหว่างผู้ที่รักและสนใจงานศิลปะ โดยมีศิลปินทั้งชาวไทยและต่างประเทศหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนมาแสดงผลงานที่สะท้อนถึงแนวคิดของแต่ละคน
No items found.
More Photos
No items found.

สถานที่อื่นๆที่แนะนำ