สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต (ภูเก็ตอควาเรียม)

วิชิต
51 หมู่ 8 ถนนศักดิเดช วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
No items found.
สถานีแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นหน่วยงานราชการสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากร ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป้าหมายในการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำนั้นเพื่อ ให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้น้ำ สัตว์น้ำจืด สัตว์ทะเลกว่า 100 สายพันธุ์ รวมถึงทรัพยากรทางน้ำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
No items found.
More Photos
No items found.

สถานที่อื่นๆที่แนะนำ