พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์

เมืองเก่า-นครภูเก็ต
ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
No items found.
เรื่องราวของชาวนครภูเก็ตในอดีตกาลกำลังจะถูกนำมาเล่าขานใหม่ เป็นความตั้งใจของ มิวเซียมภูเก็ต ซึ่งอยู่ในการบริหารของ มิวเซียมสยาม ที่ต้องการจะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆของนครภูเก็ตจากยุคอดีตสู่ยุคปัจจุบัน โดยได้รับความร่วมมือจาก เทศบาลนครภูเก็ต เปิดพื้นที่สร้างสรรค์การเรีย��รู้สำหรับคนภูเก็ตและนักท่องเที่ยว ผ่านสื่อเทคโนโลยีและกิจกรรมสร้างสรรค์ในชื่อ "ภูเก็ตนครา เพอรานากันนิทัศน์" ("PHUKETNAGA PERANAKANNITAT") แหล่งเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ทั้งด้านวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของชาวนครภูเก็ต ซึ่งได้รวบรวมเรื่องราวต่างๆ โดยนำเทคโนโลยีและกลไกดึงชักผลักโยก มาใช้เป็นสื่อเพื่อสร้างความน่าสนใจ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
No items found.
More Photos
No items found.

สถานที่อื่นๆที่แนะนำ