เมืองถลางเก่า (เมืองถลางบ้านดอน)

เทพกระษัตรี
บ้านดอน เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต
No items found.
ขอบเขตแนวกำแพงก่ออิฐ ป้ายบอกความสำคัญ
No items found.
More Photos
No items found.

Information

บ้านดอน เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต
Google Maps
Facebook
Instagram
Opening Hours
Tel.
Website

สถานที่อื่นๆที่แนะนำ