ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข(หลังเก่า) พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรภูเก็ต

เมืองเก่า-นครภูเก็ต
12/16 ถ.มนตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
No items found.
จากบ้านพักของพระอนุรักษ์โยธา (นุด) ข้าหลวงรักษาราชการหัวเมืองฝ่ายตะวันตกที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2573 ได้กลายมาเป็นที่ทำการไปรษณีย์โทนเลขแห่งแรกของภูเก็ตแม้จะเป็นอาคารชั้นเดียวหลังเล็กแต่สอดแทรกงานฝีมือของช่างยุคก่อนเอาไว้ให้เห็น เสาเป็นทรงสี่เหลี่ยม หลังคาทรงปั้นหยา ภายหลังได้รับการปรับปรุงให้เป็น พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรภูเก็ต จัดแสดงประวัติและวิวัฒนาการของดวงตราไปรษณียากรไทย ซึ่งบางชิ้นนับว่าหาชมได้ยาก ในสมัยก่อนที่นี่ยังอยู่ใกล้กับศูนย์การค้าโลกโภคารักษ์ ของขุนเลิศโภคารักษ์ (ตันหลิ่ม หรือ หลิ่ม ตันบุญ) ซึ่งเป็นศูนย์การค้าแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ต
No items found.
More Photos
No items found.

สถานที่อื่นๆที่แนะนำ