อาคารเก่าโรงพยาบาลมิชชั่น

เมืองเก่า-นครภูเก็ต
23 ถ.ดีบุก ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
No items found.
อาคารปูน 2 ชั้น รูปแบบสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีส บนถนนดีบุก ซึ่งเป็นที่ทำการของสมาคมฮกเกี้ยนภูเก็ตในปัจจุบัน แต่เดิมเคยเป็นที่ทำการของโรงพยาบาลมิชชั่นซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ต เมื่อปี พ.ศ. 2483 โดย นพ.อาร์เธอร์ เกสกีได้รับการสนับสนุนจากคนในท้องถิ่นและหลสงชนาทรนิเทศ (ตันเฉ่งฮ้อ) ให้คริสตจักรเซเว่นเดย์แอตแวนตีสมาเปิดบริการทางการแพทย์ในจังหวัดภูเก็ตและนำไปสู่การเปิดคลีนิกเล็กๆ บนถนนดีบุกแต่ต้องปิดบริการในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในปี พ.ศ. 2494 โดย นพ.แฟรงคลอน ไครเดอร์ และได้เปลี่ยนชื่อสถานพยาบาลเป็น โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
No items found.
More Photos
No items found.

Information

23 ถ.ดีบุก ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
Google Maps
Facebook
Instagram
Opening Hours
Tel.
Website

สถานที่อื่นๆที่แนะนำ