เกาะตะเภาน้อย

วิชิต
วิชิต เมืองภูเก็ต ภู��ก็ต 83000
No items found.
เป็นเกาะขนาดเล็กที่ยังคงสภาพผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ มีฝูงนกแก๊กเกือบ 100 ชีวิต เป็นที่ตั้งประภาคารอายุเก่าแก่ประมาณ 100 ปี ซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่���วยงาม
No items found.
More Photos
No items found.

Information

วิชิต เมืองภูเก็ต ภู��ก็ต 83000
Google Maps
Facebook
Instagram
Opening Hours
Tel.
Website

สถานที่อื่นๆที่แนะนำ