เกาะสิเหร่

รัษฎา
หมู่ 1 เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต
No items found.
เป็นที่อยู่อาศัยของชาวเลหรือชาวน้ำที่เป็นประชากรดั้งเดิมของชาวภูเก็ต ชายหาดไม่เหมาะสำหรับการเล่นน้ำ พื้นทรายมีโคลนปน กราบนมัสการพรพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่
No items found.
More Photos
No items found.

Information

หมู่ 1 เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต
Google Maps
Facebook
Instagram
Opening Hours
Tel.
Website

สถานที่อื่นๆที่แนะนำ