เกาะนาคาใหญ่

ป่าคลอก
ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต 83110
No items found.
เป็นเกาะชุมชนของชาวประมง ชาวสวน ซึ่งใช้ชีวิตเรียบง่ายตามวิถีชาวเล เป็นเกาะที่มีน้ำทะเลใสน่าเล่นแถมยังมีความเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ จึงทำให้วิถีชุมชนดั่งเดิมยังคงอยู่
No items found.
More Photos
No items found.

Information

ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต 83110
Google Maps
Facebook
Instagram
Opening Hours
Tel.
Website

สถานที่อื่นๆที่แนะนำ