จุดชมวิวสามอ่าว (จุดชมวิวกะตะกะรน)

กะรน
ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
No items found.
จุดชมวิวเขาสามหาด(View Point) เป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่่บรรจงสร้างอย่างตั้งใจ โดยสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเวิ้งอ่าว 3 อ่าว ได้แก่ อ่าวกะตะน้อย อ่าวกะตะ และอ่าวกะรน ซึ่งเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมาก จนมักมีคนพูดกันว่าหากใครามาภูเก็ตแล้ว ไม่ได้มาถ่ายภาพที่จุดชมวิวแห่งนี้ ถือว่ามาไม่ถึงภูเก็ต จุดชมวิวสามอ่าวตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางถนนรอบเกาะ จากหาดในหานไปหาดกะตะน้อย
No items found.
More Photos
No items found.

Information

ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
Google Maps
Facebook
Instagram
Opening Hours
Tel.
Website

สถานที่อื่นๆที่แนะนำ