สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร)

เมืองเก่า-นครภูเก็ต
ถ.ถลาง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
No items found.
สถานที่จัดกิจกรรมและงานประเพณีหลักของภูเก็ต ที่รู้จักกันอีกชื่อว่า "ลานมังกร" เพราะมีประติมากรรม พญามังกรทะเลหรือฮ่ายเหล็งอ๋องสีทองอร่ามตั้งเด่นอยู่บริเวณทางเข้าสวนซึ่งตามความเชื่อชาวจีนโบราณว่าท้องทะเลจะถูกพิทักษ์โดยเทพเจ้ามังกรเป็นผู้ควบคุมกำกับเมฆและฝน รูปปั้นมังกรทองฮ่ายเหล็งอ๋อง ณ​ สวนแห่งนี้จึงเป็นดั่งสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลของชาวภูเก็ตอีกแห่งนึง
No items found.
More Photos
No items found.

Information

ถ.ถลาง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
Google Maps
Facebook
Instagram
Opening Hours
Tel.
Website

สถานที่อื่นๆที่แนะนำ