สำนักงานการไฟฟ้าเก่า ภูเก็ต ปัจจุบันที่ทำการ ททท.

Credit:
Niruj Photoman
No items found.
สำนักงานการไฟฟ้าภูเก็ตและที่เก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าถนนถลาง ภาพนี้ถ่ายเมื่อพ.ศ.2520
No items found.

รูปเก่าอื่นๆ