พระยาจรูญราชโภคากร (คอซิมเต๊ก ณ​ ระนอง)

Credit:
Wachara Na Ranong
No items found.
No items found.

รูปเก่าอื่นๆ