ภาพอ่าวมะขาม ภูเก็ต (รูปเก่า)

Credit:
Pisut Suttijindawong
No items found.
ถนนศักดิเดชน์

"พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ได้เสด็จเลียบมณฑลภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม ถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๑ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต คือ พระศรีสุทัศน์ (ม.ล. อนุจิตร สุทัศน์) และ หม่อมเจ้า สฤษดิเดช ชยางกูล ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต รับเสด็จที่พลับพลาท่าเรืออ่าวมะขาม แล้วเสด็จด้วยรถยนต์พระที่นั่งจากอ่าวมะขามไปตาม ถนนอ่าวมะขาม - สามแยกท่าแครง เข้าตัวเมืองภูเก็ต ต่อมาได้มีการถวายพระนามชื่อ “ถนนสามแยกท่าแครง - อ่าวมะขาม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เป็น “ถนนศักดิเดชน์” ตามพระนามอิสริยยศเดิมของพระองค์ คือ สมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา ปัจจุบันถนนศักดิเดชน์ เริ่มต้นจากสามแยกท่าแครง ที่บรรจบกับถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ไปตามแนวถนนผ่าน สุสานกวางตุ้ง บ้านบ่อแร่ บ้านอ่าวน้ำบ่อ บ้านอ่าวมะขาม ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต แหลมกล้วย ไปสุดถนนที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต แหลมพันวา ซึ่งถนนทั้งสายอยู่ในท้องที่ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ขอขอบคุณข้อมูลส่วนหนึ่งจาก ผศ.สมบูรณ์ ถิ่นตะเคียน" _ Aswin Winz Attatham

No items found.

รูปเก่าอื่นๆ