เกาะแก้วเดินรถ

Credit:
Hokul Yaya
No items found.
ภาพเมื่อปี พ.ศ.2509-2510 ซ้ายมือมาลิกาและขวามือจี้น้อย
No items found.

รูปเก่าอื่นๆ