หาดแสนสุข (รูปเก่า)

Credit:
Niruj Photoman
No items found.
"คาดว่า ภาพนี้ คงถ่ายด้วยกล้องเล็กๆ ที่สามารถห้อยคอ ออกนอกห้องภาพได้ และอาจใช้ฟิมล์ม้วนด้วยมือหมุน ขาว-ดำ ฟิมล์ชนิดนี้ จะมีจำหน่ายในเมืองไทย หลังปี พ.ศ.๒๕๐๐ แหละมั้งครับ"
No items found.

รูปเก่าอื่นๆ