เรือขุดดีบุกลำแรกของประเทศไทย

Credit:
Atthapol Kortigoo
No items found.
เรือขุดดีบุกลำแรกของประเทศไทย จอดลอยลำ ที่อ่าวทุ่งคา จังหวัดภูเก็ต ในปีพ.ศ.๒๔๕๐
No items found.

รูปเก่าอื่นๆ