บ้านเช้งเฮี้ยน บ้านภูเก็ตดั้งเดิม

Credit:
Wachara Na Ranong
No items found.
บ้านมุงสไตล์ดั้งเดิมของภูเก็ต ยังอนุรักษ์ได้ดีมากและมีคนอยู่อาศัย
No items found.

รูปเก่าอื่นๆ