ตลาดฉำฉา

เมืองเก่า-นครภูเก็ต
ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
No items found.

ตลาดฉำฉา ศูนย์รวมอาหาร Street Food ภูเก็ต

The Vibe

No items found.

Highlighted Dishes

No items found.

More Food Photos

No items found.

Menu

No items found.

Photos

No items found.

ร้านอื่นๆที่แนะนำ