ปินโต กะรน

กะรน
1/4 ซอยปฏัก 20 มุมวัดกะรน, กะรน, จังหวัดภูเก็ต 83100
No items found.

ร้านอาหารพื้นเมืองภูเก็ต อาหารไทย ซีฟู้ด

The Vibe

No items found.

Highlighted Dishes

No items found.

More Food Photos

No items found.

Menu

No items found.

Photos

No items found.

ร้านอื่นๆที่แนะนำ