ร้านอาหารมิร์เรอร์ มิร์เรอร์

เมืองเก่า-นครภูเก็ต
31 ถนน ดีบุก ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
Phuket Lobster

French American Cuisine Classic Modern

The Vibe

No items found.

Highlighted Dishes

Ravioli with Lobster Bisque Sauce

No items found.

More Food Photos

No items found.

Menu

No items found.

Photos

No items found.

ร้านอื่นๆที่แนะนำ