โลบะจี้กุ้ย หล่อโรง

เมืองเก่า-นครภูเก็ต
ซอย หล่อโรง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
No items found.

ตลาดฉำฉา

The Vibe

No items found.

Highlighted Dishes

No items found.

More Food Photos

No items found.

Menu

No items found.

Photos

No items found.

ร้านอื่นๆที่แนะนำ