แหลมหินซีฟู้ด

เกาะแก้ว
90/10 บ้านแหลม หิน หมู่ 7 ถนน เทพ กษัตรีย์ อำเภอ เมือง ภูเก็ต Thepkrasattri Rd ตำบล เกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
No items found.

บริการอาหารทะเลสดๆเป็นๆ อาหารพื้นเมืองภูเก็ต

The Vibe

No items found.

Highlighted Dishes

No items found.

More Food Photos

No items found.

Menu

No items found.

Photos

No items found.

ร้านอื่นๆที่แนะนำ