เค่งติ้น

เมืองเก่า-นครภูเก็ต
342, 344 ถนน ภูเก็ต Taladyai, อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
No items found.

ร้านขนมพื้นเมืองที่เก่าแก่อยู่คู่ภูเก็ตมานานกว่า 70ปี ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 3 ที่ดูแลกิจการ ขนมส่วนใหญ่เป็นขนมจีนฮกเกี๋ยนโบราณแบบภูเก็ตดั้งเดิม.

The Vibe

No items found.

Highlighted Dishes

No items found.

More Food Photos

No items found.

Menu

No items found.

Photos

No items found.

ร้านอื่นๆที่แนะนำ