ยาหนัดภูเก็ต (สับปะรดภูเก็ต)

สับปะรดภูเก็ต หอม หวาน กรอบ แถมแกนยังแทะเล่นได้ด้วย

No items found.

เจอนี่ ชี้เป้า!

ทีมงานกำลังตามหาร้านเด็ดแนะนำโดยคนภูเก็ตเอง ถ้าใครมีที่แนะนำส่งมาได้เลยที่ casper@thejournee.co

Other Signatures

หม่อหลาว
เล้งเต๋
ส้มควาย ส้มแขก
หมูฮ้อง