หนมชั้น

กวนแป้งแล้วนึ่งสุกโดยราดแป้งทีละชั้น มักจะผสมสีต่างๆ นิยมใช้สีใบเตย งานมงคลอาจเป็นสีแดง หรือชมพู เรียงแป้งอย่างน้อย ๕ ชั้น
No items found.

เจอนี่ ชี้เป้า!

ทีมงานกำลังตามหาร้านเด็ดแนะนำโดยคนภูเก็ตเอง ถ้าใครมีที่แนะนำส่งมาได้เลยที่ casper@thejournee.co

Other Signatures

หม่อหลาว
เล้งเต๋
ส้มควาย ส้มแขก
หมูฮ้อง