ชุมชนบางคณฑี (Bang Khon Tee)

ราไวย์

Bang Khon Tee: The Arts of Handicrafts

"บางคณฑี" นั้นมาจากคำว่า "บาง" ที่แปลว่า "ลำคลอง" และคณฑี มาจากคำว่า "คนละที" เนื่องจากในอดีตที่นี่มีคลองจำนวนมาก เวลามีเรือผ่านไปมา ก็จะพักจอดเพื่อตักน้ำกิน น้ำใช้ เมื่อก่อนหมู่บ้านมีคนอยู่น้อย ร้านค้าในหมู่บ้านจะเปิดเพียง 1 แห่ง หากเปิดมากกว่า 1 แห่งจะขายไม่ได้ ฉะนั้นถ้าร้านนึงเปิด อีกร้านก็ต้องรอจะกว่าจะปิด จึงเป็นที่มาของชื่อ บางคณฑี หรือเปิดร้านคนละที สะกดเป็นทางการว่า "บางคณฑี"

Heading

This is some text inside of a div block.

ชาวบางคณฑีในปัจจุบันเปิดร้านค้าได้หลายร้าน ต้อนรับนักท่องเที่ยวได้หลากหลาย การค้าขายจึงเป็นอาชีพหลักของที่นี่ และประกอบอาชีพเสริมอื่น ตามความถนัดของคนในชุมชน อาทิ ทำสวน ค้าขาย และประมงพื้นบ้าน

The Handicraft Community

เคล็บลัดภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ชุมชน ที่ทำผ้าปาเต๊ะเพนต์สี เพนต์ลาย ออกแบบเฉพาะและเพนต์ด้วยมือและความประณีตจากปราชญ์ชุมชนหาซื้อจากที่อื่นไม่ได้
ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม จึงแต่งกายแบบชาวไทยมุสลิมในวันธรรมดา และหญิงจะใส่ย่าหยา ชายใส่หมวกกะปิเยาะห์ในโอกาสพิเศษ
ภาษาที่ใช้มีทั้งภาษากลาง ภาษาอังกฤษ แต่ภาษาหลักที่ใช้คือภาษาใต้ภูเก็ต
นอกจากประเพณีสุหนัตหมู่แล้ว ประเพณีฮารียอของที่นี่จะจัดอย่างยิ่งใหญ่ ปีหนึ่ง 2 ครั้ง โดยมีการนำอาหารที่ญาติพี่น้องทำร่วมกัน อาทิ แกงเนื้อไก่ ขนมจีน ทุกคนรวมตัว รวมญาติกันเพื่อทำศาสนกิจร่วมกัน และเยี่ยมกุโบร์ สุสานฝังศพของคนมุสลิม
อาหารพื้นถิ่นของชาวบางคณฑีมี 4 เมนูเด็ดไม่แพ้กัน เช่น แกงมัสมั่นไก่ ยำหยวกกล้วยเถือน ผักเหมียงต้มน้ำบูดู และห่อหมกผักเหมียง
No items found.

Interested? สนใจติดต่อ

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

เจอนี่ ชี้เป้า!

ทีมงานกำลังตามหาร้านเด็ดแนะนำโดยคนภูเก็ตเอง ถ้าใครมีที่แนะนำส่งมาได้เลยที่ casper@thejournee.co

ชุมชนอื่นๆที่แนะนำ