FAITH

วันชิดโง้ยโซ่ยอิด วันเปิดประตูนรก

เรื่องผีๆ กับประเพณีพ้อต่อของชาวจีนฮกเกี้ยนที่อยากให้ทุกคนรู้จัก

1 ค่ำ เดือน 7 ตามปฏิทีนจีนของทุกปี (ปีนี้ตรงกับวันที่ 8 สิงหาคม เวลาประมาณ 5 ทุ่ม) ถือเป็นวันแรกที่ประตูนรกเปิด (开鬼门) เป็นระยะเวลา 1 เดือน  เพื่อให้ดวงวิญญาณ เดินทางกลับมารับบุญกุศลยังโลกมนุษย์ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของเทศกาลพ้อต่อ (中元普渡)

ดวงวิญญาณบรรพบุรุษของหลากหลายตระกูลจะกลับมาเยี่ยมครอบครัวของตน เพื่อมารับของเซ่นไหว้จากลูกหลาน ส่วนดวงวิญญาณเร่ร่อน หรือ ผีไร้ญาติ ที่ไม่ได้รับของเซ่นไหว้ ก็จะไปอยู่ตามสถานที่ต่างๆแทน เช่น แม่น้ำลำคลอง ถนนหนทาง หรือสถานที่ที่ตนได้เสียชีวิตลง จึงมีการทำบุญและเซ่นไหว้ผีไร้ญาติด้วยเช่นกัน บางคนถึงเรียกเทศกาลนี้ว่า เทศกาลผี (鬼节)

คนภูเก็ตโบราณมีความเชื่อว่า นอกจากดวงวิญญาณที่ประพฤติดีแล้ว ยังมีดวงวิญญาณร้ายที่หลบหนีมายังโลกมนุษย์นี้ด้วย ดังนั้น ช่วงเดือนนี้ อาจมีเหตุการณ์ร้ายๆหรือเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น อาก๊องอาม่าจึงมักจะเตือนลูกหลานด้วยความเป็นห่วงว่าให้เร่งกลับบ้านโดยเร็วในช่วงเดือนนี้ 

คนภูเก็ตยังนิยมจุดโคมไฟสีแดงไว้หน้าบ้านให้สว่างไสว เพราะมีความเชื่อว่าแสงไฟจะช่วยส่องนำทางให้เหล่าดวงวิญญาณได้เดินทางกลับบ้านได้

เวลา 5 ทุ่มของวันนี จึงเป็นคืนที่เรียกว่า "ชิดโง้ยโซ่ยอิด" หรือที่คนโบราณกล่าวไว้ว่า "เดือน 7 ผีกลับบ้าน" ถือเป็นจุดเริ่มต้นของเทศกาลพ้อต่อ หนึ่งในประเพณีสำคัญของชาวภูเก็ตเชื้อสายจีน


No items found.

Related Information

No items found.
No items found.
No items found.

Related posts