ACTIVITY

ชุมชนบ้านท่าฉัตรไชย

ลอดสะพานสารสิน เยือนถิ่นกุ้งมังกร 7 สี

ท่าฉัตรไชย (Tha Chatchai)

พื้นที่ชายขอบเกาะภูเก็ตที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าโกงกางและพันธุ์ไม้หายากนานาชนิด เราขอเชิญคุณมานั่งเรือลอดใต้สะพานสารสิน สะพานแห่งแรกที่เชื่อมต่อเกาะภูเก็ต พร้อมชมวิวทะเลผ่านเส้นทางประวัติศาสตร์ของภูเก็ต-พังงา แล้วมุ่งสู่กระชัง "กุ้งมังกร 7 สี" วัตถุดิบสำคัญของชุมชนแห่งนี้

ไฮไลท์กิจกรรมร่วมกับชุมชน:

1.เดินชมป่าโกงกางและพันธุ์ไม้หายาก

2.นั่งเรือหางยาวลอดใต้สะพานสารสินพร้อมชมเส้นทางประวัติศาสตร์ของภูเก็ต-พังงา

3.ชมกระชังกุ้งมังกร 7 สี

4.สาธิตวิธีการจับจักจั่นทะเลด้วยการยกยอ


No items found.

Related Information

No items found.
No items found.
No items found.

Related posts