เจลลี่สับปะรดภูเก็ต

ผลิตภัณฑ์ชุมชมท้องถิ่น เจลลี่สับปะรด ผลิตจากสับปะรดภูเก็ตแท้ คั้นสดไม่มีสารปรุงแต่ง

เรื่อง มาเรีย ครสินธ์ ภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สับปะรด เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตและยังเป็นพืชจีไอ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตเฉพาะเจาะจง โดยคุณภาพหรือเอกลักษณ์ของสินค้านั้น เป็นผลมาจากการผลิตในพื้นที่ จึงเปรียบเสมือนเป็นแบรนด์ของท้องถิ่น ที่บ่งบอกถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า

สับปะรดพันธุ์ภูเก็ตต้องปลูกที่ภูเก็ต เวลาสุกรสชาติจะหวานกรอบ แกนกลางเคี้ยวได้ แต่ถ้าปลูกที่พังงา จะหวานกอบบ้าง หวานอมเปรี้ยวบ้างไม่อร่อยเท่าภูเก็ต แต่ก็ใกล้เคียงกับปลูกที่ภูเก็ตมากที่สุด ถ้าปลูกที่กระบี่ แม้ลูกสุกก็จะออกเปรี้ยวและไม่กรอบ แต่ถ้าปลูกชุมพร ระนอง เวลาสุกจะหวานนิ่มๆ และไม่กรอบ ผลค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับพันธุ์อื่น แต่เมื่อนำไปปลูกในพื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศต่างกัน จึงทำให้ได้ผลผลิตมีขนาด รูปร่าง และรสชาติแตกต่างกัน

ลักษณะประจำพันธุ์ของสับปะรดชนิดนี้ จะมีผลขนาดเล็กประมาณ 1-2 กิโลกรัม เนื้อแน่นสีเหลืองฉ่ำ เนื้อกรอบ มีกลิ่นหอม เปลือกมีสีเหลืองส้ม รสชาติหวานจัด ถือว่าเป็นอัตตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต สับปะรดภูเก็ตยังได้รับความนิยมและให้ผลผลิตได้เป็นจำนวนมาก แต่เมื่อผลผลิตมากเกินไป อาจจะทำให้สับปะรดเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ทำให้เกษตรกรต้องนำกรรมวิธีการแปรรูปมาปรับใช้ ผลผลิตของสับปะรดสามารถนำมาแปรรูปได้ เช่น การทำเป็นเจลลี่สับปะรด  

 

ริเริ่มเดิมทีการผลิตเจลลี่สับปะรด

เริ่มจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมีโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ 2563 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดภูเก็ตให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

อาจารย์ประเสริฐ จริยะเลอพงค์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับมอบหมายจากทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้รับผิดชอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลลี่สับปะรด ซึ่งได้ทำแบบสำรวจแล้ว ว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นเจลลี่พร้อมดื่ม เป็นผลิตภัณฑ์ที่กำลังเป็นที่นิยม น่าสนใจในขณะนี้ จึงลองสร้างสรรค์กับตัวสับปะรดภูเก็ต ผลิตภัณฑ์ทำจากสับปะรดแท้ นำมาคั้นสด โดยไม่มีการเติมสารปรุงแต่งใดๆ ตัวผลิตภัณฑ์ไม่มีการใส่สารกันบูดจะสามารถทำให้ได้รสรับชาติที่เป็นน้ำสับปะรดภูเก็ตแท้และมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วย 

ในส่วนของตัววัตถุดิบหลัก สับปะรดรับมาจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสับปะรดภูเก็ตโดยตรง เพื่อให้ได้สับปะรดภูเก็ตที่เป็นสายพันธ์ภูเก็ต และคงความเป็นเอกลักษณ์ของสับปะรดภูเก็ตแท้ๆ

ผลิตความอร่อย

อาจารย์ประเสริฐ จริยะเลอพงค์ และทีมงานได้ทำการสาธิตวิธีทำเจลลี่สับปะรดภูเก็ต วัตถุดิบในการผลิต มี 3 อย่าง คือ สับปะรด 3 ลูก เกลือ 0.1 กรัม น้ำตาล 3.85 กรัม แซนแทนกรัม (สารให้ความหนืด) 0.5 กรัม โดยเริ่มจากการปลอกเปลือกสับปะรด แล้วหั่นเนื้อสับปะรดเป็นชิ้นๆ นำสับปะรดใส่ในเครื่องแยกกาก จะได้เป็นน้ำสับปะรดและส่วนกาก นำกากสับปะรดมาคั้นด้วยผ้าขาวบางอีกหนึ่งรอบ จากนั้นนำน้ำสับปะรดไปตั้งไฟ คนไปเรื่อยๆ จนได้อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ให้ใส่เกลือ น้ำตาล แซนแทนกรัม ลงไป คนต่อจนหนืด นำไปใส่ในบรรจุภัณฑ์ 150 มิลลิกรัม จากนั้นแช่ด้วยน้ำอุณหภูมิห้องต่ออีก 10 นาที ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

สำหรับการผลิตภัณฑ์เจลลี่สับปะรดภูเก็ต มีรสชาติที่อร่อย  หวานกำลังดี นำไปแช่เย็นเพื่อเพิ่มความสดชื่น

เจลลี่สับปะรด หอม อร่อย

ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เหมาะกับทุกวัย ไม่ได้เจาะจงกลุ่มไหนเป็นพิเศษ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ผลิตขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริโภคทั่วไปได้ดื่ม บริโภคได้ง่าย เพราะทำจากน้ำสับปะรดแท้มาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต เริ่มแรกได้จัดจำหน่ายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งผลตอบรับค่อนข้างดี เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริโภคง่าย ได้รสชาติจากสับปะรดแท้ หอม อร่อย

จากสับปะรดภูเก็ตที่มีข้อจำกัดต่างๆ เก็บไว้ได้ไม่นาน ราคาถูก สินค้าไม่มีความหลากหลาย มีกลุ่มลูกค้าน้อย แต่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้เข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ทำให้ตัวผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจ มีความทันสมัย มีฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น เป็นการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน เป็นการเพิ่มมูลค่าของสับปะรดภูเก็ต ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ต

No items found.

Related Information

No items found.
No items found.
No items found.

Related posts