ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต

มนต์เสน่ห์ของตึกแถวที่มีกลิ่นอายทางประวัติศาสตร์ในแบบฉบับสถาปัตยกรรมชิโนโคโลเนียลที่ดึงดูดให้ผู้คนจำนวนมากเข้ามาชมย่อนเมืองเก่าภูเก็ตจะเห็นรูปแบบวัฒนธรรมเฉพาะที่เรียกว่า "บาบ๋า" รวมถึงมีพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวเป็นแหล่งบอกเล่าเรื่องราวของย่านเมืองเก่าและวิถีชีวิตวัฒนธรมชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพเข้ามาทำเหมืองแร่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3

1) ชมสถานปัตยกรรมชิโนโคโลเนียล (อังม้อหลาว / เตี่ยมฉู่)

สถาปัตยกรรมโบราณงดงามและถือได้ว่าเป็นการรวบรวมเอาวัฒนธรรมจากหลายเชื้อชาติทั้ง ไทย จีน มุสลิม อินเดีย ยุโรป ในรูปแบบสไตล์ที่เรียกว่า ชิโนโคโลเนียบ (หรือ ชิโนยูโรเปียน หรือ ชิโนโปรตุกีส)

2) สักการะศาลเจ้าแสงธรรม

ศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวจีน ภายในมีศิลปะรูปปั้นแกะสลักองค์เทพเจ้าและจิตรกรรมฝาผนังโบราณ

3) ชมพิพิธภัณฑ์ไทยหัว แหล่งเรียนรู้ของชุมชน

ศูนย์เก็บบันทึกความเป็นมาของชาวจีนโพ้นทะเลบ่งบอกถึงอดีตและบรรพบุรุษของชาวจีนภูเก็ต

4) โรงตีเหล็กแห่งสุดท้ายของภูเก็ต

"ไต่สุ้นอั้น" โรงตีเหล็กที่เหลือเพียงแห่งเดียวที่ยังคงเปิดกิจการอยู่

5) บ้านเลขที่ 88 ถนนกระบี่ สัมผัสวิถีปุถุชนคนภูเก็ตดั้งเดิม

จัดแสดงทั้งรูปภาพเก่าแก่ อุปกรณ์เครื่องครัวโบราณ

6) เดินเล่นถ่ายภาพ Street Arts และชิมอาหารพื้นเมือง

ถ่ายรูปกับ Street Arts ของศิลปินที่มีชื่อเสียงมากกว่า 10 แห่ง

ขอบคุณข้อมูลจาก: หนังสือมนต์เสน่ห์อันดามัน Fascinating Andaman

No items found.
ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต

Related Information

No items found.
No items found.
No items found.

Related posts