FAITH

องค์เทพสำคัญในเทศกาลกินผัก

1. กิ๊วอ่องไต่เต่: 9 จักรพรรดิ เทพองค์ประธาน เทศกาลกินผัก 

หนึ่งวันก่อนเริ่มเทศกาลกินผักภูเก็ต (九皇斋节) จะมีการอัญเชิญองค์หยกอ่องส่องเต่ (玉皇上帝) และ องค์กิ๊วอ่องไต่เต่ (九皇大帝) ให้เสด็จลงมาเป็นเทพองค์ประธานของเทศกาลกินผัก ตลอดทั้ง 9 วัน 9 คืน 

"กิ๊วอ่องไต่เต่" คือ จักรพรรดิในอดีตของจีน 9 พระองค์ ที่ปกครองแผ่นดินจีนด้วยทศพิธราชธรรม นำความผาสุขมาให้ชาวจีนให้มีชีวิตที่ดีและประเทศมีความอุดมสมบูรณ์ เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตไปแล้ว ก็กลับไปเป็นกลุ่มดาวจระเข้ (กลุ่มดาวกระบวยเหนือ หรือ ดาวปักเต้าแชกุน (北斗星君) ที่มีดาวเหนือคอยส่องแสงสว่างนำทางผู้คนในยามค่ำคืน

ครั้งหนึ่งในช่วงที่ประเทศจีนเกิดภัยแล้ง ฤดูหนาวยาวนานกว่าฤดูอื่นๆ สิ่งสาราสัตว์ล้มตายเป็นจำนวนมาก ผู้คนในขณะนั้นจึงร่วมใจทำพิธีบูชาองค์กิ๊วอ่องไต่เต่และถือศีลกินผักแทนการกินเนื้อสัตว์  เพื่อขอพรให้พระองค์กลับมาเป็นแสงสว่างและความอุดมสมบูรณ์กลับมาอีกครั้ง และถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยึดถือสืบทอดต่อกันมานับแต่นั้น

ดังนั้น ในทุกปี พอถึงวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน จะมีการจัดเทศกาลกินผักเป็นระยะเวลา 9 วันเพื่อชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์และถือศีลด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ 

ในช่วง 1 วันก่อนเริ่มต้นจะมีการขึ้นเสาโกเต๊งและการจุดประทีปดวงไฟทั้ง 9 ดวงบนเสา เพื่อเป็นการต้อนรับการเสด็จมาขององค์กิ๊วอ่องไต่เต่ ความศรัทธานี้ได้เผยแผ่มายังพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากชาวจีนอพยพ และได้นับถือปฏิบัติสืบมา

โดยจักรพรรดิทั้ง 9 มีพระนามดังนี้

  1. ฮอกฮีสี หรือ ฝูซี (伏羲) เมื่อกว่า 5,000 ปีที่แล้วพระองค์เป็นคนเริ่มใช้อักษรจีนและสอนให้ราษฏรใช้เครื่องมือในการจับสัตว์มาเลี้ยงและฝึกใช้งาน
  2. ยันตี่ หรือ พระเจ้าเอี้ยมเต้สินล่งฮองเต้ (เสินหนง 神农) พระองค์ที่สองที่เป็นรู้อดีตและอนาคต และชาวจีนถือว่าเป็นเทพแห่งการกสิกรรม
  3. ฮืนฮ่วง หวงตี้ (黄帝) พระองค์ที่สามเป็นนักประดิษฐ์เข็มทิศและนักรบที่ปราบขบถได้เมื่อกว่า 5,000 ปีก่อน
  4. เซียวเฮา (少昊) หรือ พระเจ้ากิ้มเต็กอ๋องฮองเต้ พระองค์ที่สี่ผู้ปราบปรามข้าศึกที่ยกมาตีหัวเมืองต่างๆ และยังริเริ่มการปักเสื้อและหมวกตามยศขุนนาง
  5. ชื่อกอเอียงสี จงซี (颛顼) หรือ พระเจ้าจ่วนยกตี่ฮองเต้ พระองค์ที่ห้า ผู้ริเริ่มการนับสี่ฤดูแทนหนึ่งฤดูต่อปี
  6. เตียวคี้ ตี้ขู้ (帝喾) หรือ พระเจ้าตี่คอกฮองเต้ พระองค์ที่หก ผู้คิดค้นตำราปฏิทินเพื่อการเกษตรและทรงสร้างกฏหมายแผ่นดิน
  7. ถังเหยา (唐尧) หรือ พระเจ้าเงี้ยวอ๋องฮองเต้ พระองค์ที่เจ็ด ตัวอย่างกษัตริย์ของประชาชน ทรงตั้งศูนย์เลี้ยงผู้เฒ่าผู้แก่ คนพิการและคนไร้ญาติ
  8. ซวิน ซุ่น (舜) หรือ พระเจ้าซุ่นเต้ฮ่องเต้ พระองค์ที่แปด พระองค์ทรงเป็นวิศวกรที่มีความสามารถมาก
  9. หยวี่ (禹) หรือ พระเจ้าอู๋เต้ฮ่องเต้ พระองค์สุดท้าย ที่เมื่อกว่า 4,100 ปีที่แล้ว เริ่มสร้างราชวงค์จีนขึ้น เรื่องชื่อในด้านวิศวกรรม โดยสามารถเจาะภูเขาและสร้างที่เก็บน้ำและระบบระบายน้ำ

2. เต้าโบ้

ข้อมูลกำลังอัพเดท....

3. เหล่าเอี๋ย เตี้ยนฮู้หง่วนโซ่ย

ข้อมูลกำลังอัพเดท...

4. หล่ำเต้าปัก เต้าเต้า

ข้อมูลกำลังอัพเดท...

อ้างอิงข้อมูล

No items found.

Related Information

No items found.
No items found.
No items found.

Related posts