เจ้าถิ่น Check-in Phuket

โครงการเจ้าถิ่น check-in Phuket

โครงการ “ยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคอันดามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก” หรือ เจ้าถิ่น

เป็นจัดขึ้นเพื่อพัฒนาแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ำทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยงเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน นอกจากนี้ยังเพื่อพัฒนาผู้นำ กลุ่มองค์กรเครือข่าย/ชุมชน ให้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาศักยภาพด้านการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อีกด้วย รวมถึงเพื่อการเชื่อมโยงหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว ที่มีความโดดเด่น เรื่องภูมิปัญญาในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เด่นในกลุ่มงานเกษตรอย่าง “กุ้งมังกร,สับปะรดภูเก็ต” และสถานที่ท่องเที่ยวคุณภาพที่เชื่อมโยงกับอาชีพของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (กุ้งมังกร) อาชีพทางการเกษตร (สับปะรด) เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชนสู่ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจไปพร้อมกัน

จังหวัดภูเก็ตร่วมกับผู้นำองค์กรเครือข่ายชุมชน ชุมชนท่องเที่ยวตามแนวทางประชารัฐ คัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายของจังหวัดภูเก็ต จำนวน  5 หมู่บ้าน ได้แก่

  1. บ้านเกาะมะพร้าว
  2. บ้านป่าหลาย
  3. บ้านป่าครองชีพ
  4. บ้านม่าหนิก
  5. บ้านท่าฉัตรไชย

เพื่อมาเป็นหมู่บ้านตัวอย่างในการร่วมกิจกรรมในโครงการนี้เพื่อนำร่อง ในการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน และการท่องเที่ยว สร้างรายได้พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อบรรลุความสำเร็จในการยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่นเพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคอันดามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก เพื่อความยั่งยืนของชุมชนต่อไป

โดยกิจกรรมที่ต่างๆที่จัดขึ้นตลอดโครงการ ได้แก่

1. วันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2564: การอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรม

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ผลักดันโครงการ "เจ้าถิ่น Check in Phuket" เพื่อค้นหาและพัฒนาเมนูประจำชุมชน ที่จะถูกนำมาเสิร์ฟร่วมกับเชฟชื่อดัง ในงาน Chef Table ต้นเดือนธันวาคมนี้ โดยงานนี้จะมีวิทยากรชื่อดังจากทั่วประเทศมาร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน เพื่อเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้ชุมชนได้รับการเทรนตั้งแต่การปรับทัศนคติ การพัฒนาเครือข่าย และการทำ Visual Thinking จาก ดร. วรวุฒิ เจริญศรีพรพงศ์ และในงานก็ไม่พลาดที่ท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต - ณรงค์ วุ่นซิ้ว จะแวะมาเยี่ยมและฝากการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากไว้กับชุมชน


2. วันที่ 21 ตุลาคม 2564: งานแถลงข่าวโครงการเจ้าถิ่น

งานแถลงข่าวการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาสุดยอดเมนูของชุมชนที่ทำจาก กุ้งมังกร 7 สี และสับปะรดภูเก็ต ของดีแห่งอันดามัน โดยฝีมือจากเชฟกระทะเหล็กโดย เชฟมอนด์ และ เชฟเอิร์ธ กับการรังสรรรเมนูพิเศษที่ทำด้วยวัตถุดิบจาก 5 ชุมชน นอกจากนี้ยังมีท่านณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณมุกดา หลิมนุกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต และคุณกฤษฎา ตันสกุล ที่ปรึกษานายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้มาร่วมเป็นส่วนสำคัญในงานอีกด้วย


3. วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2564: การอบรมเพื่อเผยแพร่สูตรอาหารภาษาอังกฤษ

กิจกรรมึกภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับชุมชน โดยมี โค้ช Perrie ปะราลี โตสุขศรี วิทยากรมาอบรม และมี Mr.Mark แขกรับเชิญพิเศษ เจ้าของภาษามาช่วยเสริมความมั่นใจเพิ่มอีกด้วยโดยคุณมาร์คจะมาชวนทุกคนเข้าครัวไปด้วยกันกับ Local Cuisine -Farm to Table และ Cooking with Locals เพื่อช่วยพัฒนาชุมชนต้นแบบทั้ง 5 ชุมชน


ติดตามข่าวสารอื่นๆและอัพเดทกิจกรรมต่างๆได้ ที่นี่

No items found.
เจ้าถิ่น Check-in Phuket

Related Information

No items found.
No items found.
No items found.

Related posts