STORY

บางโรง: จากภูผาสู่ทะเล

จากภูผาสู่ทะเล เมืองท่าสามคลอง

บางโรง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต คำว่า “บางโรง” เพี้ยนมาจาก “บางหลอง” โดยคำว่า “บาง” แปลว่า คลอง ส่วนคำว่า “หลอง” แปลว่า ความอุดมสมบูรณ์ในวัฒนธรรม อันสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ในวัฒนธรรมบางหลองซึ่งเป็นเมืองท่าที่มี 3 คลองหลักคือคลองท่าโด คลองตลาด และคลองหลังตึก


เมื่อเกือบ 200 กว่าปีก่อน บางโรงเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองในชื่อ “เมืองถลางบางโรง” มีผู้คนหลากหลายสัญชาติเข้ามาติดต่อค้าขายผ่านทางเรือสำเภา จวบจนสมัยสงครามเก้าทัพ พม่ายกทัพมาตีเมืองถลาง ผู้คนหลบหนีหายไปจำนวนมาก เหลือเพียงชาวมุสลิมที่หลบเข้าป่าบริเวณเขาพระแทว รอจนสงครามสงบจึงกลับมาตั้งถิ่นฐานที่เดิม

ปัจจุบันชาวบ้านบางโรงส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน การเกษตร ยางพารา ไร่สับปะรด เลี้ยงสัตว์ และมีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งเพื่อพัฒนาหมู่บ้านให้น่าอยู่และยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวมาชื่นชมความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยมีชาวมุสลิม ชาวพุทธ และชาวไทยพุทธเชื้อสายจีน อยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวภายใต้ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าชายเลน ป่าภูผา และทะเล

เอกลักษณ์ของชุมชนบ้านบางโรงเด่นชัดด้วยการผสมผสานนานาวัฒนธรรม ผ่านเครื่องแต่งกายในชีวิตประจำวัน ทั้งการแต่งกายร่วมสมัยในวิถีไทยพุทธและไทยอิสลาม ในโอกาสพิเศษอย่างงานบุญ งานมงคล ชุดออกงานที่สวมใส่ด้วยความภาคภูมิใจได้แก่ เสื้อลูกไม้ทรงสั้นกับผ้าปาเต๊ะ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของบ้านบางโรง โดยเฉพาะผ้าปาเต๊ะเพนต์ลาย

ชาวบางโรงสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาตามความเชื่อความศรัทธา ตั้งแต่ประเพณีสวดกลางบ้าน ขับไล่ภูตผีปีศาจ โรคภัยไข้เจ็บ และความชั่วร้ายทั้งปวง เพื่อความเป็นสิริมงคล รวมถึงเป็นการพบปะสังสรรค์ทำบุญร่วมกันของคนในหมู่บ้านอีกด้วย

อัพเดทเรื่องราว ที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก กิจกรรมดีๆ และดีลเด็ดๆ ในภูเก็ตได้อย่างต่อเนื่องได้ทุกช่องทางของ Signature of Phuket

STAY TUNED!


ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก สำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต


Facebook: Signature of Phuket | LINE: @sigphu | Blockdit

#บางโรง #ชุมชนบ้านบางโรง #ปาเต๊ะ #สับปะรดภูเก็ต #ป่าคลอก #ภูเก็ต #signatureofphuket #sigphu #sophuket #ภูเก็ตเด็ดกว่าที่คิด #ภูเก็ต7ว้าว #ภูเก็ต7ตำรับ #communitybasedtourism #cbt #ท่องเที่ยวชุมชน #พัฒนาชุมชน

No items found.

Related Information

No items found.
No items found.
No items found.

Related posts