ไหว้พระ 9 อ๊ามเกาะภูเก็ต

"อ๊าม" คือศาลเจ้าของจีน นับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับภูเก็ตมาช้านาน การมาภูเก็ตและเดินสายกราบไหว้ขอพรอ๊ามต่างๆจึงนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ห้ามพลาด ทว่าอ๊ามไหนที่คนนิยมชอพร และเขาขอพรอะไรกันบ้าง มาตามรอยกัน
  1. เตี่ยนหู้หง่วนโส่ย อ๊ามในทู (link)

ท่านเป็นพระประธานในพิธีถือศีลกินผัก การได้ไปกราบไหว้ องค์เหล่าเอี๋ยที่อ๊ามนี้เปรียบเสมือนกับได้มาสู่จุดเริ่มต้นของประเพณีแห่งศรัทธาของภูเก็ตเพื่อขอพรให้ท่านคุ้มครอง ให้เป็นที่รักของคนทั่วไป

  1. อาม่าปุดจ้อและอาม่าจูแซเหนี่ยวเหนียว อ๊ามปุ๊ดจ๊อ (link) และเหล่าเทพเจ้า อ๊ามจุ้ยตุ่ย (link)

อาม่าปุดจ้อเป็นที่เคารพนับถือของชาวภูเก็ต คนที่นี่นิยมมากราบไหว้ ขอพร ขอยาถามปัญหาหาทางออก นอกจากนี้คู่สามีภรรยายังนิยิมมาขอลูกด้วย

  1. ส่ามต่องอ๋อง อ๊ามบางเหนียว (link)

อีกหนึ่งอ๊ามเก่าแก่ของภูเก็ต เป็นที่ประดิษฐานองค์เทพเจ้าที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในภูเก็ตนับถือมากมาย ใครที่ต้องทำงานปกครองคน มักมาไหว้ขอพรด้านการงานให้ประสบความสำเร็จและก้าวหน้า

  1. จ๊อสู่ก๊อง อ๊ามหล่อโรง (link)

จ๊อสู่ก๊องเป็นนักบวช ผู้ที่กราบไหว้เชื่อว่า ท่านจะช่วยปัดเป่าทุกข์ภัยอันตายต่างๆได้ ทั้งนี้ ผู้ก่อตั้งอ๊ามแห่งนี้มีความเลื่อมใสศรัทธาในองค์จ๊อสู่ก๊องมาก จึงอัญเชิญท่านเป็นองค์ประธานอ๊ามจนถึงปัจจุบัน

  1. อ๋องซุ้นไต่ส่าย อ๊ามแสงธรรม (link)

เป็นเทพเจ้าที่เก่งทั้งบุ๋นและบู๊ เหมาะที่จะขอพรให้ท่านคุ้มครองในการทำงาน ฝ่าฟันอุปสรรค เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ท่านประดิษฐานที่อ๊ามแสงธรรม ถนนพังงา อ๊อามเก่าแก่ที่มีจิตกรรมฝาผนังที่สวยงาม

  1. ม้าจ๊อโป็ อ๊ามแม่ย่านาง (link)

ท่านเป็นสตรีที่เฉลียวฉลาด รู้การณ์ล่วงหน้า และแม่นยำเื่องทำนายดินฟ้าอากาศ ชาวประมงจึงนับถือท่านในการเดินเรือ ชาวภูเก็ตนิยมกราบไหว้ท่านด้วยความเคารพ หวังให้ท่านคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย

  1. หลิมฮู้ไท่ซือ อ๊ามสามกอง (link)

ตั้งอยู่ไม่ไกลจากปลายแหลมสะพานหิน อ๊ามแห่งนี้มีการอัญเชิญองค์เทพกิ้วเที้ยนเลี่ยนลื้อมาประดิษฐานในศาลเจ้า ผู้คนทั่วไปมักมาขอพรให้เป็นคนมีปัญญาเฉลียวฉลาด

  1. กวนเต้กุ๊น อ๊ามสะปำ (link)

หรือเทพเจ้ากวนอูขึ้นชื่อเรื่องความซื่อสัตย์ จีงเป็นที่เคารพนับถือทั้งในกลุ่มนักธุรกิจและนักบริหาร หากมาภูเก็ตแนะนำให้ไปกราบไหว้ท่าน บารีมีของท่านจะช่วยส่งเสริมด้านกางานและการทำธุรกิจ

  1. โป่เซ้งไต่เต่ อ๊ามท่าเรือ (link)

ฉายาของท่านคือหมอเทวดา หากต้องกขอพรด้านสุชภาพให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ แนะนำให้มาสักการะ ท่านที่อ๊ามท่าเรือ สร้างกำลังใจให้พร้อมสู้กับความจำป่วยต่างๆ

No items found.

Related Information

No items found.
No items found.
No items found.

Related posts