อ๊ามยกเค่เก้ง จ้อสู่ก้ง - ซอยพะเนียง

รัษฎา

*🙏 ต้องขอ 🙏*

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

คุรุดวาราสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา (วัดซิกข์ภูเก็ต)
ศาลเจ้าเทียนเต๊กต๋อง
ศาลหลักเมืองถลางป่าสัก (ศาลแม่สร้อยแก้ว)
ศาลเจ้าแม่กวนอิมปุดจ้อ (อ๊ามปุดจ้อ)
ศาลเจ้าท่าเรือ โป่เซ้งไต่เต่